Ny grafisk identitet för Engage

Hur ser en modern byrå ut?

Uppdrag

När Engage tog steget och blev en del av Another Media Group bad de Roy om hjälp för att skapa en ny grafisk identitet. I uppdraget ingick att ta fram logotyp, typografi, färger, bildspråk och grafisk manual.

Att ändra sin grafiska identitet är för mig förknippat med beslutsångest. Det är många val som ska göras och då gäller det att arbeta med en byrå som kan komma med bra inputs och guidning.

Agnes Jarfjord, Byråchef Engage

Process

Roys team satte sig in i företagets behov, målgrupp och löfte: att förvandla kundernas kanaler till attraktiva säljkanaler. En enkel och modern tjänst där byrån vågar utmana och ifrågasätta det traditionella sättet att arbeta med marknadsföring.

I uppdragets första fas presenterade Roy tre olika grafiska riktningar. Engage valde ut två av dem som sedan vidareutvecklades i den andra fasen. I det tredje skedet sattes det slutgiltiga förslaget och kort därefter kunde Roy presentera det färdiga resultatet: en tydlig grafisk identitet för en resultatinriktad byrå.

Resultat

Engage wordmark är baserat på ett typsnitt med serifer, som signalerar seriositet. Genom att förenkla bokstaven "g" skapas en mer mjuk och lättsam ton. Den runda formen i g:ets botten återkommer även i Engages ikon. Ikonen binds samman av mjuka och runda former och är en blinkning till symbolen för delning i digitala sammanhang. 

Färgvalet är en balans mellan livlig grön som drar till sig ögats uppmärksamhet tillsammans med en sofistikerad blå. I skalan finns även den ljusare blå färgen samt ljusare toner av huvudfärgerna som komplement. Valet av typografi skapar en enkel men kontrasterande effekt. 

Vi som hade en relativt tydlig bild från början blev positivt överraskade över vad Derin och Joanna tog fram från vår brief, det blev bättre än vad vi sett framför oss. Det känns som en viktig del när man tar fram den grafiska identiteten – förmågan att fånga upp briefen och hitta en identitet som verkligen känns rätt. Något som jag skulle säga att Roy är proffs på.

Agnes Jarfjord, Byråchef Engage

Läs vidare