Redesign gav På Kryss ny riktning

Hur tar man ett beprövat och invant koncept till en ny nivå?

Uppdrag

En tidning som känns ny och fräsch! Och lockar till läsning och engagemang oavsett om du är ung, gammal, seglar eller kör motorbåt. Det var målet när Roy vann uppdraget att utveckla Svenska Kryssarklubbens medlemstidning På Kryss.

Men hur tar man ett beprövat och invant koncept till en ny nivå? En nyckel, enligt Roys art director, Joanna Stewart, är att verkligen lära känna tidningen och dess målgrupp.

För att en tidning ska kännas spännande och fräsch behövs mer än några justeringar här och där. Min erfarenhet är att en redesign måste vara ordentligt genomtänkt för att ge önskvärd effekt.

Joanna Stewart, Art Director Roy

Process

Roys team analyserade allt från Svenska Kryssarklubbens värdegrund, styrkor och framtidsmål till tidningens tempoväxlingar och läsarnas önskemål – allt parallellt med produktionen av 2020 års utgåvor. Allteftersom föll bitarna på plats och det blev tydligt vad som fungerade bra och vad som kunde göras bättre.

Redesign

En viktig del i redesignen var att behålla den marina känslan, men samtidigt inte låta den ta över. Exempelvis innehåller tidningen trossar och tampar istället för linjer, stilen på kartorna i reportagen har sjökort som förlagor och den stora siffran på omslaget och på innehållssidan är inspirerad av segelsiffrorna.

Under redesignen av På kryss togs stor hänsyn till tempoväxlingarna mellan magasinets olika delar. Vinjetterna utblick och debatt har snabbare tempo och ligger i början av magasinet, till skillnad från reportagen som lockar till långläsning och finns i mitten.

Digital plattform

Roy har även utvecklat utseendet för På kryss sociala medier, med återkommande element från tidningens grafiska uttryck såsom trossar och tampar samt färgskala och typsnitt. Syftet var att skapa en helhetskänsla i flödet samt en tydligare koppling mellan den tryckta tidningen och dess digitala kanaler.

Läs vidare