Sveriges Veterinärförbund & Svensk Veterinärtidning

Hur sparar man in en och en halv tjänst och dubblar sina annonsintäkter?

Uppdrag

När vi kom i kontakt med Sveriges Veterinärförbund var deras mål att utveckla sin medlemstidning och skapa en modern och tilltalande produkt för sina medlemmar. 

Svensk veterinärtidning hade vid det laget funnits i ett par år och tillsammans tittade vi på hur vi kunde modernisera och skapa en ännu bättre produkt genom slagkraftigt och välproducerat innehåll. Som experter på att berätta historier och skapa innehåll som berör, förstod vi att vi kunde göra stor skillnad. 

Process

Såhär gjorde vi: 

Vi på Roy har konceptualiserat och formgivit tidningen, för att skapa en mer tilltalande och unik produkt för förbundets medlemmar. Våra redaktörer har tagit ett helhetsgrepp på produkten och sett till att det redaktionella innehållet når igenom och engagerar läsaren, numera även digitalt genom en helt ny sajt. 

Resultat

Idag fungerar vi som en extern redaktion och har ett eget team som arbetar för att projektleda och driva tidningen och dess innehåll. Vårt systerbolag Adviser Sales driver den kommersiella affären genom annonsförsäljning. Man kan alltså sammanfatta det som att vi har tagit ett helhetsgrepp om hela förbundets kommunikation och tillsammans skapat fantastiska resultat.

Det bästa med allt är att tidningen fortsätter växa och utvecklas hela tiden. Och dessutom har veterinärförbundet sparat enormt mycket tid och pengar. Såhär säger Ann-Louise Fredriksson, kanslichef:

Tack vare samarbetet med Roy och Adviser Sales har Svensk Veterinärtidning kunnat spara in en och en halv tjänst, vilket är ganska mycket när man sitter med ett litet kansli och behöver spara pengar. Jag är övertygad om att vi på två års sikt har dubblerat våra annonsintäkter med hjälp av Roy och Adviser Sales. 

Ann-Louise Fredriksson, kanslichef

Läs vidare