Tidskriften Arkiv

Hur förstärker man innehåll genom ett kreativt bildspråk?

Uppdrag

År 1991 såg Tidskriften Arkiv dagens ljus för första gången. 2020 tog Roy över hela produktionen med Mats Janson, Head of Content, som chefredaktör. I fyra utgivningar per år får Sveriges arkivarier dyka ner i texter om allt från kultur till historia och kunskap i arkivens värld, där stort utrymme ges till det grafiska uttrycket.

Process

När Roy tog över formgivningen av Tidskriften Arkiv lades stor fokus på att skapa ett sammanhängande grafiskt uttryck. Roys grafiska designer Derin Sunneson utvecklade ett framstående bildspråk av kreativa kollage, vilka fått lika stor betydelse för tidningens innehåll som texterna.

För Arkiv gavs stor konstnärlig frihet till bilder och jag landade i ett uttryck med kollage. På så vis kunde vi skapa exakt de bilder vi ville ha för att lyfta specifika delar i en artikel på ett kreativt sätt.

Derin Sunneson, grafisk designer Roy

Läs vidare